Strömsvik uppfördes runt 1890 som bostad för chefen för remontdepån, som hade till uppgift att leverera inridna och inkörda hästar åt armén.
Strömsvik hör till Strömsholm, och är en av ett trettiotal jordbruksegendomar som hör till det nationella kulturarvet och som SFV på regeringsuppdrag förvaltar. Dessa gårdar har spelat en central roll i Sveriges ekonomi och historia.

Filip Nilsson i Strömsholm

Filip Nilsson heter jag som är arrendator och ägare av Strömsvik Lantbruk AB.
Jag är den tredje generationen Nilssons som nu tagit över arrendatorskapet och har förmånen och äran att få förvalta samt utveckla det som mina förfäder skapat.
Strömsviks grindar står alltid öppna, tveka inte att höra av er om ni har några frågor.